Bảng giá dịch vụ sửa chữa điện thoại

Sửa chữa điện thoại iPhone 4/4S

DỊCH VỤ iPHONE 4 iPHONE 4S
Camera sau iPhone 200,000 200,000
Camera trước 200,000 200,000
Cụm dây cảm biến+camera trước Báo giá Báo giá
Chuông (loa ngoài) 200,000 200,000
Dây cáp socket home Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc 200,000 200,000
Dây cáp sạc + tai nghe Báo giá Báo giá
Dây home 200,000 200,000
Dây nút nguồn 200,000 200,000
Dây tai nghe + volume 200,000 200,000
Dây volume Báo giá Báo giá
Rung 200,000 200,000
Loa trong 200,000 200,000
Pin 250,000 250,000
Ron màn hình 200,000 200,000
Phản quang màn hình 200,000 200,000
Vỏ (lưng) 150,000 150,000

Sửa chữa iPhone 5/5S/5C/5SE

DỊCH VỤ iPHONE 5 iPHONE 5C
Camera sau iPhone 300,000 350,000
Camera trước Báo giá Báo giá
Cụm dây cảm biến+camera trước 250,000 350,000
Chuông (loa ngoài) 250,000 300,000
Dây cáp socket home Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc + tai nghe 250,000 300,000
Dây home 250,000 250,000
Dây nút nguồn 250,000 300,000
Dây tai nghe + volume Báo giá Báo giá
Dây volume Báo giá Báo giá
Rung 250,000 250,000
Loa trong 250,000 250,000
Pin 300,000 300,000
Ron màn hình 300,000 300,000
Phản quang màn hình 300,000 300,000
Vỏ (lưng) 550,000 550,000
DỊCH VỤ iPHONE 5S iPHONE 5SE
Camera sau iPhone 350,000 500,000
Camera trước Báo giá Báo giá
Cụm dây cảm biến+camera trước 300,000 500,000
Chuông (loa ngoài) 300,000 400,000
Dây cáp socket home Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc + tai nghe 300,000 400,000
Dây home 300,000 400,000
Dây nút nguồn 300,000 400,000
Dây tai nghe + volume Báo giá Báo giá
Dây volume Báo giá Báo giá
Rung 250,000 350,000
Loa trong 250,000 350,000
Pin 300,000 400,000
Ron màn hình 300,000 300,000
Phản quang màn hình 300,000 500,000
Vỏ (lưng) 550,000 700,000

Sửa chữa điện thoại iPhone 6/6S/6 Plus/6S Plus

THAY THẾ LINH KIỆN iPHONE 6 iPHONE 6 PLUS
Camera sau iPhone 500,000 500,000
Camera trước Báo giá Báo giá
Cụm dây cảm biến+camera trước 450,000 450,000
Chuông (loa ngoài) 400,000 450,000
Dây cáp socket home 350,000 400,000
Dây cáp sạc Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc + tai nghe 400,000 450,000
Dây home 400,000 400,000
Dây nút nguồn 400,000 450,000
Dây tai nghe + volume Báo giá Báo giá
Dây volume 350,000 400,000
Rung 350,000 400,000
Loa trong 350,000 400,000
Pin 450,000 500,000
Ron màn hình 400,000 500,000
Phản quang màn hình 450,000 500,000
Vỏ (lưng) 800,000 900,000

 

THAY THẾ LINH KIỆN iPHONE 6S iPHONE 6S PLUS
Camera sau iPhone 800,000 900,000
Camera trước Báo giá Báo giá
Cụm dây cảm biến+camera trước 600,000 700,000
Chuông (loa ngoài) 550,000 600,000
Dây cáp socket home Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc + tai nghe 550,000 600,000
Dây home 500,000 500,000
Dây nút nguồn 450,000 500,000
Dây tai nghe + volume Báo giá Báo giá
Dây volume Báo giá 500,000
Rung 450,000 500,000
Loa trong 450,000 500,000
Pin 600,000 700,000
Ron màn hình 550,000 600,000
Phản quang màn hình 900,000 900,000
Vỏ (lưng) 900,000 1,100,000

Sửa chữa điện thoại iPhone 7/7 Plus

DỊCH VỤ iPHONE 7 iPHONE 7 PLUS
Camera sau iPhone 1,400,000 1,800,000
Camera trước Báo giá Báo giá
Cụm dây cảm biến+camera trước 1,200,000 1,400,000
Chuông (loa ngoài) 800,000 1,000,000
Dây cáp socket home Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc + tai nghe 900,000 1,000,000
Dây home Báo giá Báo giá
Dây nút nguồn 800,000 900,000
Dây tai nghe + volume Báo giá Báo giá
Dây volume 800,000 900,000
Rung 600,000 700,000
Loa trong 600,000 700,000
Pin 1,100,000 1,200,000
Ron màn hình 700,000 800,000
Phản quang màn hình 2,500,000 3,000,000
Vỏ (lưng) 1,600,000 1,800,000

Sửa chữa Ipad

DỊCH VỤ iPAD 2 iPAD 3
Camera sau iPhone 450,000 450,000
Camera trước 400,000 400,000
Chuông (loa ngoài) 500,000 500,000
Dây anten wifi 450,000 450,000
Dây cáp sạc 500,000 500,000
Dây home 400,000 400,000
Dây nút nguồn + volume 450,000 450,000
Dây tai nghe 500,000 550,000
Pin 600,000 700,000
Ron màn hình 300,000 300,000
Vỏ (lưng) wifi 950,000 1,150,000
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,000,000 1,200,000

 

DỊCH VỤ iPAD 4
Camera sau iPhone 450,000
Camera trước 400,000
Chuông (loa ngoài) 500,000
Dây anten wifi 450,000
Dây cáp sạc 500,000
Dây home 400,000
Dây nút nguồn + volume 450,000
Dây tai nghe 550,000
Pin 700,000
Ron màn hình 300,000
Vỏ (lưng) wifi 1,150,000
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,200,000

Sửa chữa Ipad mini

DỊCH VỤ iPAD MINI 1 iPAD MINI 2
Camera sau iPhone 450,000 550,000
Camera trước 400,000 550,000
Chuông (loa ngoài) 500,000 600,000
Dây anten wifi Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc 450,000 550,000
Dây home 400,000 500,000
Dây nút nguồn + volume 500,000 550,000
Dây tai nghe 450,000 550,000
Pin 600,000 750,000
Ron màn hình Báo giá  Báo giá
Vỏ (lưng) wifi 1,000,000 1,400,000
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,200,000 1,550,000

 

DỊCH VỤ iPAD MINI 3 iPAD MINI 4
Camera sau iPhone 700,000 900,000
Camera trước 700,000 900,000
Chuông (loa ngoài) 700,000 900,000
Dây anten wifi Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc 650,000 800,000
Dây home 600,000 700,000
Dây nút nguồn + volume 650,000 800,000
Dây tai nghe 650,000 800,000
Pin 850,000 1,000,000
Ron màn hình  Báo giá  Báo giá
Vỏ (lưng) wifi 1,500,000  Báo giá
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,600,000  Báo giá

Sửa chữa Ipad air

DỊCH VỤ iPAD AIR 1 iPAD AIR 2
Camera sau iPhone 600,000 700,000
Camera trước 600,000 700,000
Chuông (loa ngoài) 600,000 700,000
Dây anten wifi Báo giá Báo giá
Dây cáp sạc 600,000 700,000
Dây home 500,000 600,000
Dây nút nguồn + volume 550,000 600,000
Dây tai nghe 600,000 700,000
Pin 750,000 800,000
Ron màn hình Báo giá Báo giá
Vỏ (lưng) wifi 1,500,000 2,000,000
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,600,000 2.300,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *