Cài đặt phần mềm laptop

Cài đặt phần mềm laptop

1./ CÀI 1 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows XP 100.000
Windows 7
Windows 8
Windows 8,1
Windows 10

Các phần mềm yêu cầu cài đặt thêm sẽ tính phí bao gồm:  Adobe acrobat, Autodesk autocad, Autodesk 3ds max, Hỗ trợ kê khai thuế, Cấu hình Oulook, Lạc việt, Nitro Pro, Adobe master, SketchUp pro, ProShow Gold, CorelDRAW, MatLab, Mapinfo, SolidWork, Revit, Cài đa ngôn ngữ

2./ CÀI 2 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows XP + Windows 7 150,000
Windows XP + Windows 8
Windows XP + Windows 8,1
Windows XP + Windows 10
Windows 7 + Windows 8
Windows 7 + Windows 8,1
Windows 7 + Windows 10
Windows 8 + Windows 8,1
Windows 8 + Windows 10
Windows 8,1 + Windows 10

3./ VIRUS BẢN QUYỀN

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Kaspersky Anti-Virus 1PC 180,000
Kaspersky Anti-Virus 3PC 350,000
Kaspersky Internet Security 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security 3PC 580,000
Kaspersky Internet Security 5PC 780,000
Kaspersky Internet Security cho Mac 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security cho Android 1 máy 200,000
Bkav Pro 299,000
BMS (cho SmartPhone) 299,000
Trend Micro 260,000

4./ WINDOWS BẢN QUYỀN

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 C+B4:B17lt Device CAL
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM
Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP
Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP
Win Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Win Pro 8,1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Win Pro 8,1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB
Office Home and Student 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD
Office Home and Business 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD
Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD
Off Mac Home Student 2016 English APAC EM Medialess
Off Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess
Office 365 Home 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess
Office 365 Personal 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *