Mr Philip Bossley

Giám đốc GoPro Việt Nam

“I am very pleased with the service & solutions for the personal computer of you. Thetechnical experts of HighMark IT consultingvery thoughtful, problems of computer spare parts is clearly and the after sales service isvery good. I am very believable to use the services of HighMark IT, I’ll introduce to my colleagueswhen the prolems of IT support “

“Tôi rất hài lòng về dịch vụ & giải pháp cho máy tính cá nhân của các bạn. Các bạn chuyên viên kỹ thuật của HighMark IT tư vấn rất chu đáo, vấn đề linh linh kiện máy tính rất rõ ràng và các chế độ sau dịch vụ của bạn rất tốt. Tôi rất an tâm khi sử dụng dịch vụ máy tính của các bạn, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đồng nghiệp của tôi khi cần các vấn đề hỗ trợ về IT”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *