Nhà báo Đoàn Hồng

Văn phòng Báo Thị Trường tại Đà Nẵng

“ Tôi thực sự rất ấn tượng với Giải pháp dịch vụ HMOexpert (HighMark IT Outsourcing Expert) của HighMark IT rất chuyên nghiệp và hiệu quả phù hợp với xu thể chung của các doanh nghiệp hiện tại mà đặc biệt là xu thế BPO (Business Process Outsourcing). BPO là hoạt động chuyển giao một phần công việc lặp lại trong quá trình kinh doanh của 1 tổ chức cho các nhà cung cấp bên ngoài nhằm mục đích giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tôi đánh giá cao giải pháp này và tôi sẽ giới thiệu nhiều hơn đến các Doanh Nghiệp tại Đà Nẵng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *