Sửa chữa trên mainboard iPhone 6/ 6S/ 6 Plus/ 6S Plus

Sửa chữa trên mainboard iPhone 6/ 6S/ 6 Plus/ 6S Plus

DỊCH VỤ iPHONE 6 iPHONE 6 PLUS
Mất sóng 1,400,000 1,500,000
Mất wifi 1,100,000 1,200,000
Mất cảm ứng 1,500,000 1,600,000
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,100,000 1,200,000
Không nhận sạc, USB 1,100,000 1,200,000
Mất nguồn (chết IC nguồn) 1,400,000 1,500,000
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,100,000 1,200,000
Không camera 1,100,000 1,200,000
Mất imei 1,800,000 – 3,000,000 2,000,000 – 3,500,000
Sàng main 2,800,000 3,200,000
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,200,000 – 1,800,000 1,200,000 – 1,800,000

 

DỊCH VỤ iPHONE 6S iPHONE 6S PLUS
Mất sóng 1,800,000 2,000,000
Mất wifi 2,200,000 2,200,000
Mất cảm ứng 2,200,000 2,200,000
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,600,000 1,800,000
Không nhận sạc, USB 1,600,000 1,800,000
Mất nguồn (chết IC nguồn) 2,000,000 2,200,000
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,800,000 2,000,000
Không camera 1,400,000 1,500,000
Mất imei 2,200,000 – 5,000,000 2,500,000 – 5,500,000
Sàng main 4,000,000 4,500,000
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,600,000 – 2,400,000 1,600,000 – 2,400,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *